UCZESTNICTWO

WARUNKI I FORMY UCZESTNICTWA
w V Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych

Zgłoszenia na Seminarium i Warsztaty Szkoleniowe / szkolenie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przyjmowane są w kolejności, do wyczerpania limitu uczestników.

Formy uczestnictwa indywidualnego:

- Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych strażaków PSP: 980 zł/osobę netto (1205,40 zł brutto)

- Uczestnictwo dla pozostałych osób: 1160 zł/osobę netto (1426,80 zł brutto)

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków oddziałów w Zarządzie Głównym SITP.

Opłata obejmuje udział w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych oraz szkoleniu rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ramach powyższych opłat uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne oraz poczęstunek w przerwach kawowych, lunch i zaproszenie na kolację z występem artystycznym.

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z Organizatorami):

Do udziału w V Ogólnopolskim Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych zapraszamy Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych,
 • Udostępniamy stoiska wystawiennicze do prezentacji własnych wyrobów i rozwiązań technicznych,
 • Rozpowszechniamy materiały reklamowe wśród uczestników Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych,
 • Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu wraz z prezentacją podczas Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych.
 • Uczestnictwo w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych:
  • jednej osoby - bezpłatnie (w ramach opłaty za prezentację własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku).
  • każdej następnej osoby z Firmy będącej Członkiem wspierającym SITP - 980 zł.
  • każdej następnej osoby z Firmy nie będącej Członkiem wspierającym SITP - 1160 zł.
 • Rozpowszechnienie materiałów reklamowych wśród uczestników wraz z materiałami seminaryjnymi:
  • członkowie wspierający SITP - 1000 zł.
  • pozostałe firmy - 1500 zł.
 • Wygłoszenie sponsorowanego referatu wraz z prezentacją w trakcie Warsztatów Szkoleniowych (czas prezentacji ok. 15 min. - tematyka referatu uzgodniona z Organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe):
  • członkowie wspierający SITP - 1500 zł. **
  • pozostałe firmy - 2000 zł. **
 • Prezentacja własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku wystawienniczym (o powierzchni całkowitej 4 m2) z dołączeniem materiałów reklamowych do materiałów seminaryjnych:
  • członkowie wspierający SITP - 3000 zł.
  • pozostałe firmy - 4000 zł.

** dla firm ze stoiskiem wystawienniczym, dla pozostałych do uzgodnienia z Organizatorami

Powyższe kwoty dla Firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w V Ogólnopolskim Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych”, powiększoną o 23% VAT.

Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych będą mogli zakupić wszystkie dostępne wydawnictwa Zarządu Głównego SITP w cenie promocyjnej!!!

Karta zamówienia publikacji do pobrania

Wszyscy uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymają świadectwo o udziale w Seminarium i Warsztatach Szkoleniowych.

Zakończenie rejestracji uczestników na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl w dniu 30 września 2023 r.

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy

Zarząd Główny - Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25, (22) 850 37 56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl | www: www.sitp.home.pl