PROGRAM

Dzień I - 4.10.2023 r.
Dzień II - 5.10.2023 r.
 1. 8:30 - 9:30

  Rejestracja uczestników seminarium

 2. 9:30 - 9:45

  Otwarcie seminarium

  Krzysztof Dąbrowski - Prezes SITP

 3. Sesja I

  Moderator: Antoni Celej

 4. 9:45 - 10:30

  Referat 1: Wybrane aspekty praktyczne dotyczące określania odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych oraz stosowania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Autor: mgr inż. Ernest Ziębaczewski - KG PSP

 5. 10:30 - 11:05

  Referat 2: Praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu budynków.

  Autor: inż. Ryszard Małolepszy - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Członek Rady Naukowo-Technicznej SITP

 6. 11:05 - 11:45

  Referat 3: Zakres możliwych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz zakres merytoryczny ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trybie art. 71 ust. 2a ustawy Prawo budowlane.

  Autor: mgr inż. Karol Mojski - KG PSP

 7. 11:45 - 12:05

  Referat 4: Fotowoltaika a ochrona przeciwpożarowa - zagrożenia, rozwiązania, najlepsze standardy.

  Autor: mgr inż. Michał Elertowicz - SOLAR EDGE

 8. 12:05 - 12:20

  Przerwa kawowa, ekspozycja Forum Wystawców

 9. Sesja II

  Moderator: Ireneusz Kopczyński

 10. 12:20 - 12:55

  Referat 5: Warunki techniczne dla elementów oddzieleń przeciwpożarowych budynków i stref pożarowych.

  Autorzy: mgr inż. Rafał Szczypta - KG PSP

 11. 12:55 - 13:25

  Referat 6: Określanie miejsc do przebywania ludzi na podstawie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zasad wiedzy technicznej.

  Autor: dr inż. Paweł Janik - CNBOP-PIB

 12. 13:25 - 14:00

  Referat 7: Dostęp do budynków w aspekcie możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

  Autor: mgr inż. Sławomir Sierpatowski - KM PSP m. st. Warszawy, mgr inż. Ireneusz Kopczyński - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Sekretarz Generalny SITP

 13. 14:00 - 14:30

  Referat 8: Skutki pożaru w podziemnym garażu dla samochodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie zabezpieczonym stałym urządzeniem gaśniczym wodnym.

  Autor: prof. dr hab. inż. Robert Kowalski - rzeczoznawca budowlany, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Budowlanej

 14. 14:30 - 14:50

  Referat 9: Kontrola i tłumienie pożaru samochodu elektrycznego dostępnymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

  Autor: mgr inż. Grzegorz Sypek - rzeczoznawca SITP, Oddział Stołeczny SITP

 15. 14:50 - 15:50

  Lunch, ekspozycja Forum Wystawców

 16. 15:50 - 16:20

  Panel dyskusyjny. Interaktywne stanowiska specjalistów i zaproszonych ekspertów na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości w praktyce stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 17. 16:20 - 16:30

  Podsumowanie pierwszego dnia Seminarium

 18. 19:00

  Uroczysta kolacja z występem artystycznym

 1. 1. Panel tematyczny: Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych

 2. 9:00 - 11:00

 3. Grupa 1:

  Warsztaty 1: Wiedza techniczna dotycząca projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki pożarów testowych instalacji fotowoltaicznych.

  mgr inż. Mariusz Sobecki, mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Piotr Marcinkiewicz - SITP

 4. Grupa 3:

  Warsztaty 2: Wyniki pożarów testowych samochodów elektrycznych. Kontrola i tłumienie pożaru samochodu elektrycznego dostępnymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

  mgr inż. Wojciech Klapsa - CNBOP-PIB,
  mgr inż. Grzegorz Sypek - rzeczoznawca SITP, Oddział Stołeczny SITP

 5. Grupa 2:

  Warsztaty 3: Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Producenci technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

 6. 11:00 - 11:15

  Przerwa kawowa, ekspozycja Forum Wystawców

 7. 2. Panel tematyczny: Zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsc ładowania pojazdów elektrycznych

 8. 11:15 - 13:15

 9. Grupa 2:

  Warsztaty 2: Wyniki pożarów testowych samochodów elektrycznych. Kontrola i tłumienie pożaru samochodu elektrycznego dostępnymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

  mgr inż. Wojciech Klapsa - CNBOP-PIB,
  mgr inż. Grzegorz Sypek - rzeczoznawca SITP, Oddział Stołeczny SITP

 10. Grupa 1:

  Warsztaty 3: Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Producenci technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

 11. Grupa 3:

  Warsztaty 1: Wiedza techniczna dotycząca projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki pożarów testowych instalacji fotowoltaicznych.

  mgr inż. Mariusz Sobecki, mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Piotr Marcinkiewicz - SITP

 12. 13:15 - 14:15

  Lunch, ekspozycja Forum Wystawców

 13. 3. Panel tematyczny: Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

 14. 14:15 - 16:15

 15. Grupa 3:

  Warsztaty 3: Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Producenci technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

 16. Grupa 2:

  Warsztaty 1: Wiedza techniczna dotycząca projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki pożarów testowych instalacji fotowoltaicznych.

  mgr inż. Mariusz Sobecki, mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Piotr Marcinkiewicz - SITP

 17. Grupa 1:

  Warsztaty 2: Wyniki pożarów testowych samochodów elektrycznych. Kontrola i tłumienie pożaru samochodu elektrycznego dostępnymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

  mgr inż. Wojciech Klapsa - CNBOP-PIB,
  mgr inż. Grzegorz Sypek - rzeczoznawca SITP, Oddział Stołeczny SITP

 18. 16:15 - 16:30

  Podsumowanie i zakończenie Warsztatów

Test wiedzy dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 9 października 2023 godz.: 9.00-9.35 na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy

Zarząd Główny - Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25, (22) 850 37 56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl | www: www.sitp.home.pl