REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Termin zakończenia rejestracji: 30 września 2023 r.

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE
UCZESTNICTWO FIRMY

Jestem członkiem SITP (z opłaconymi składkami za 2022 r. i lata poprzednie)

Jestem czynnym funkcjonariuszem PSP

Biorę udział w szkoleniu rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł brutto, w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, lok. 134, 00-050 Warszawa za udział w V OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861 Citibank Handlowy S.A.

Firma jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP

Formy uczestnictwa

V Ogólnopolskim Seminarium I Warsztatach Szkoleniowych „Praktyka Stosowania Przepisów Techniczno-Budowlanych i Ochrony Przeciwpożarowej”:
  • jednej osoby - bezpłatnie (w ramach opłaty za prezentację własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku).
  • każdej następnej osoby z Firmy będącej Członkiem wspierającym SITP - 980 zł.
  • każdej następnej osoby z Firmy nie będącej Członkiem wspierającym SITP - 1160 zł.
  • członkowie wspierający SITP - 1000 zł.
  • pozostałe firmy - 1500 zł.
  • członkowie wspierający SITP - 1500 zł. **
  • pozostałe firmy - 2000 zł. **
  • członkowie wspierający SITP - 3000 zł.
  • pozostałe firmy - 4000 zł.

** dla firm ze stoiskiem wystawienniczym, dla pozostałych do uzgodnienia z Organizatorami

Powyższe kwoty są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium i Warsztatów Szkoleniowych otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa udział w V Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym i Warsztatach Szkoleniowych”, powiększoną o 23% VAT.

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł brutto, w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, lok. 134, 00-050 Warszawa za udział w V OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861 Citibank Handlowy S.A.

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy

Zarząd Główny - Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25, (22) 850 37 56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl | www: www.sitp.home.pl