V OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM I WARSZTATY
SZKOLENIOWE „PRAKTYKA STOSOWANIA
PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na V Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty Szkoleniowe, które odbędą się w dniach 4 i 5 października 2023 r. w Warszawskim Domu Technika.

WIĘCEJ

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE
Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze - Państwowy Instytut Badawczy

Zarząd Główny - Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25, (22) 850 37 56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl | www: www.sitp.home.pl